تبلیغات




سوالات پایان ترم درس نیروگاه حرارتی دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب

 استاد :دکتر مجید ثقفی

سوالات بهمن 91

سوالات خرداد 93


-------------------------------------------------------------------

دانلود سوالات نیروگاه حرارتی

توجه:

password : power plant
---------------------------------------------------------------------

 پاسخ مسائل فصل ، اول ، دوم ، سوم کتاب نیروگاه حرارتی محمد محمدالوکیل


دانلود پاسخ مسائل فصل اول،دوم،سوم



Eng2hvac@gmail.com