تبلیغات


سوالات پایان ترم درس مقاومت مصالح یک دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب


 استاد :مهندس سید حسن علوی

تاریخ امتحان
19/03/92


دانلود سوالات مقاومت مصالح 1


توجه:

password : material


Eng2hvac@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

تمرینات سری اول (سری جدید) مقاومت مصالح 1 استاد علوی به همراه پاسخ سوالات

دانلود سوالات و پاسخ تمرینات


------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب مقاومت مصالح بیرجانستون ترجمه فارسی

دانلود کتاب مقاومت مصالح