تبلیغات


سوالات پایان ترم درس حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب


نام استاد: مهندس رستگاری

تاریخ امتحان
12/03/92


دانلود سوالات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1توجه :

password : rastegari
Eng2hvac@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 مهندس رستگاری


دانلود بخش اول گرمایش

دانلود بخش دوم گرمایشEng2hvac@gmail.com