تبلیغاتدانلود کتاب توربین گاز و موتورجت
Gas Turbine Theory choen-rogers v4--------------------------------------------------------------------------
سوالات و پاسخ پایان ترم درس توربین گاز و موتور جت خرداد 93


 دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب


مهندس امیراصلانی

 دانلود توربین گاز و موتور جت

Eng2hvac@gmail.com