تبلیغات
سوالات پایان ترم درس طراحی مبدل های حرارتی دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب

استاد : خانم دکتر مهرنوش محمدی

تاریخ امتحان 93/10/28

دانلود سوالات طراحی مبدل حرارتی


Eng2hvac@gmail.com