تبلیغاتسوالات پایان ترم و سوالات برگزیده و مهم به همراه پاسخ سوالات

 درس ارتعاشات مکانیکی دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب دکتر جباری


دانلود سوالات پایان ترم ارتعاشات مکانیکی


------------------------------------------------------


سوالات مهم انتخاب شده درس ارتعاشات مکانیکی از کتاب دکتر جباری (ویرایش چهاردهم) ومسائل حل شده در کلاس

دانلود سوالات منتخب به همراه پاسخ


Eng2hvac@gmail.com