تبلیغات

سوالات میان ترم  درس انتقال حرارت 2 دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب

 استاد ابجدی به همراه پاسخ تشریحیدانلود انتقال حرارت 2


Eng2hvac@gmail.com