تبلیغاتسوالات پایان ترم و میان ترم درس طراحی اجزاء 1 دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب

استاد: دکتر یار محمد توسکی


دانلود سوالات میان ترم طراحی اجزا اردیبهشت 94


دانلود سوالات پایان ترم دیماه 93 ( 93/10/20 )


دانلود سوالات میان ترم آذر 93 ( 93/09/09 )


Eng2hvac@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------

فایل های مورد نیاز برای امتحان پایان ترم درس طراحی اجزا 1

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم


Eng2hvac@gmail.com