تبلیغات


سوالات و جزوه  درس سیستم های انتقال آب دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوباستاد: دکتر جلال الدین ابیانه
دانلود سوالات پایان ترم خرداد 94 (94/03/16) اادانلود سوالات میان ترم اردیبهشت 94 ( 94/02/31 ) اا
دانلود جزوه درس سیستم های انتقال آبEng2hvac@gmail.com