تبلیغات
سوالات و جزوه  درس کنترل اتوماتیک دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب


استاد: مهندس امیراصلانی

دانلود سوالات معرفی استاد مرداد 94  ( 94/05/19 ) اادانلود جزوه درس کنترل اتوماتیک


Eng2hvac@gmail.com

-----------------------------------------------------

 سوالات درس کنترل اتوماتیک استاد طاهایی


دانلود سوالات کنترل اتوماتیک
Eng2hvac@gmail.com

------------------------------------------

جزوه درس کنترل اتوماتیک استاد طاهایی


دانلود جزوه درس کنترل اتوماتیکEng2hvac@gmail.com

---------------------------------------------

جزوه درس کنترل اتوماتیک استاد کیهانی


دانلود جزوه درس کنترل اتوماتیکEng2hvac@gmail.com