تبلیغات


سوالات و جزوه  درس تولید بخار دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب


استاد: مهندس امیراصلانی

دانلود سوالات معرفی استاد مرداد 94  ( 94/05/19 ) اادانلود جزوه درس تولید بخار

Eng2hvac@gmail.com