تبلیغات


 جزوه  درس سوخت و احتراق دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوباستاد: مهندس امیراصلانی


دانلود جزوه سوخت و احتراق
Eng2hvac@gmail.com