تبلیغات


 جزوه  درس دینامیک دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوباستاد: دکتر حسینی هاشمی


دانلود جزوه دینامیک

Eng2hvac@gmail.com