تبلیغات
سوالات پایان ترم درس ترمودینامیک2  دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب

استاد :  دکتر قماشیدانلود سوالات ترمودینامیک 2


Eng2hvac@gmail.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------