تبلیغاتسوالات امتحانی درس ترمودینامیک 1 استاد قماشی به همراه پاسخ سوالات
دانلود سوالات و پاسخ ترمودینامیک 1
Eng2hvac@gmail.com