تبلیغات


 
نمونه سوالات درس فیزیک 1 دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب
دانلود سوالات فیزیک 1   (82
تا بهمن 92)اا


Eng2hvac@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 94 به تاریخ (94/10/23) جلسه اول (جدید)ا-----------------------------------------------------------------------------------

دانلود سوالات پایان ترم خرداد ماه 94 به تاریخ (94/03/20)ا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 93 به تاریخ (93/10/24)ادانلود سوالات پایان ترم خرداد ماه 93 به تاریخ (93/03/21)ا

Eng2hvac@gmail.com