تبلیغات


سوالات و پاسخ پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل
دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب
 

(با کیفیت بالا تاریخ آپلود 93/09/27)

دانلود سوالات و پاسخ معادلات از 90 تا دی ماه 92 اا
Eng2hvac@gmail.com -------------------------------------------------------------


 جزوه درس معادلات دیفرانسیل دکـتر طـاهـری

توجه! سوالات امتحانی از 88 تا دی ماه 94 در جزوه حل شده است


دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل (182 صفحه به حجم 30 مگابایت ، تاریخ آپلود 94/11/26)ا
Picofile <===ادانلود جزوه ازا
-----------------------------------------------------------------------------------سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل تیرماه  97 (تاریخ آپلود 97/04/23)ا


-------------------------------------------------------

سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل خردادماه  96 (تاریخ آپلود 96/05/22)ا

-------------------------------------------------------

سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل دیماه  95 (تاریخ آپلود 95/12/12)ا

--------------------------------------------------

سوالات و پاسخ معادلات دیفرانسیل تابستان 95 (تاریخ آپلود 95/06/19)ا

--------------------------------------------------

دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ خرداد ماه 95 (95/03/27) جلسه دوم 
دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ خرداد ماه 95 (95/03/27) جلسه چهارم

--------------------------------------------------------------------------

دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ دی ماه 94 (94/10/30) جلسه دوم 
دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ دی ماه 94 (94/10/30) جلسه چهارم


-----------------------------------------------------------------------------------دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ شهریورماه 94دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ خرداد ماه 94 (94/03/27)اا
دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ بهمن ماه 93 (93/11/01)اا
دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ تیرماه ماه 93 (93/04/01)اا
دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ دی ماه ماه 92 (92/10/22)ا


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ خرداد ماه 92


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ بهمن ماه 91


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ شهریور ماه 91


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ تیر ماه 91


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ بهمن ماه 90


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ خرداد ماه 90


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ بهمن ماه 89


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ شهریور ماه 89


دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ تیر ماه 89دانلود سوالات پایان ترم به تاریخ بهمن ماه 88

-------------------------------------------------------دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار

دانلود حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار
-------------------------------------------------------------------------------------دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر مجید کرمی


--------------------------------------------------------------------------------------