تبلیغاتسوالات و پاسخ کامل  پایان ترم درس محاسبات عددی

 
دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب از سال 88 تا 93

به همراه مسائل مهم امتحانی حل شده

ا( تعداد  صفحه 68 با حجم 41 مگابایت
تاریخ آپلود 93/10/16) ا

دانلود محاسبات عددی    Eng2hvac@gmail.com


-----------------------------------------------------------------------------
دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 95


سوالات محاسبات عددی خرداد 93 تا خرداد 95 (به تاریخ های95/03/18،94/03/18،93/10/22،93/03/31)ا


دانلود سوالات محاسبات عددی خرداد 93 تا خرداد 95 
===> دانلود پاسخ سوالات


Picofile <=== دانلود سوالات محاسبات عددی خرداد 93 تا خرداد 95 از----------------------------------------------------------------


دانلود جزوه درس محاسبات عددی خانم دکتر نجمه ملک محمدی----------------------------------------------------------------
کتاب محاسبات عددی

دانلود فصل اول و دوم

دانلود فصل سوم و چهارم

دانلود فصل پنجم و ششم